2018-06-24     Danuty, Jana, Janiny     "Bóg jest radością. Dlatego przed swój dom wystawił słońce". św. Franciszek z Asyżu    

 

 

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2018/2019

* do oddziału przedszkolnego:

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 

Lp.

Data

Zasady rekrutacji

1.

od 7 maja 2018 r.  do 18 maja 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

do 25 maja 2018r.                    

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole i dokumentów potwierdzających spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3.

29 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4.

do 5 czerwca 2018r.                     

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.

8 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


* do  klasy pierwszej szkoły podstawowej:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 

Lp.

 

Data

Zasady rekrutacji

1.

od 7 maja 2018 r.  do 18 maja 2018 r.

Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

do 25 maja 2018 r.     

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3.

29 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4.

do 5 czerwca 2018r.                  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.

8 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego, do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy czwartej – oddział sportowy o specjalności pływanie na rok szkolny 2018/2019

 

do oddziału przedszkolnego:

 

- do 19 lutego 2018 r. - rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego 2017/2018 składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego do sekretariatu szkoły-dzieci są przyjęte bez postępowania rekrutacyjnego.

- od 26 lutego do 16 marca 2018 r. - rodzice składają wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Obowiązkowo sześciolatki - rocznik 2012 oraz pięciolatki - rocznik 2013.

 

do klasy I szkoły podstawowej:

 

- od 26 lutego do 16 marca 2018 r. - rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają zgłoszenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków zgłoszenia. Dzieci są przyjmowane z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego.

- od 26 lutego do 16 marca 2018 r. - rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

 

do klasy IV szkoły podstawowej – oddział sportowy o specjalności pływanie:

 

- od 26 lutego do 9 marca 2018 r. rodzice dzieci składają wniosek o przyjęcie do klasy czwartej oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 

 

1) Szczegółowy harmonogram zapisów dzieci na rok szkolny 2018/2019 <<<pobierz>>>

2) Wymagane dokumenty:

     a) Oddział przedszkolny

          * oświadczenie do oddziału przedszkolnego

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

          * wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

          * deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

 

     b) Szkoła Podstawowa kl. I

          * oświadczenie rodzica kandydata do klasy I SP 

          * potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. I SP

          * wniosek o przyjęcie do kl. I SP

          * zgłoszenie do kl. I SP

          * wniosek - religia

 

     c) Oddział sportowy kl. IV

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. 4 oddziału sportowego

          * wniosek o przyjęcie do kl. 4 oddziału sportowego

          * zgoda rodzica na uczęszczanie do oddziału sportowego

          * regulamin oddziału sportowego

     

  

Listy uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej w Świniarsku 

na rok szkolny 2017/2018

 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 <<<pobierz>>>

Lista uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018 <<<pobierz>>>

Lista uczniów przyjętych do klasy IV Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018 <<<pobierz>>> 

 

 

 

 

 

 

  

Informacja dla Rodziców

     

Dyrektor Zespołu Szkół w Świniarsku ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2017/2018

  

* do oddziału przedszkolnego – liczba wolnych miejsc – 12

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

od 8 maja 2017r. do 19 maja 2017r. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

29 maja 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 2 czerwca 2017r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

7 czerwca 2017r.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

*  do klasy pierwszej szkoły podstawowej – liczba wolnych miejsc – 22

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 

od 8 maja 2017r. do 19 maja 2017r. Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych  pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

29 maja 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.

do 2 czerwca 2017r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

7  czerwca 2017 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

*  do klasy czwartej – oddział sportowy – liczba wolnych miejsc – 4

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

od 8 maja 2017r. do 19 maja 2017r. Złożenie wniosku o przyjęcie do kasy czwartej oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 maja 2017r. Przeprowadzenie próby sprawnościowej.

26 maja 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

29 maja 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 2 czerwca 2017r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

7 czerwca 2017r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

 

 Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Lista kandydatów przyjętych do klasy IV oddział sportowy na rok szkolny 2017/2018 w kolejności alfabetycznej

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną do oddziału sportowego w kolejności alfabetycznej.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawnościowej do oddziału sportowego
 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska