2018-12-14     Alfreda, Izydora, Zoriny        
Strona główna -> SZTANDAR

"Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina ona dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń."

Józef Piłsudski

Szkoła jest miejscem niezwykle ważnym dla każdego młodego człowieka. To właśnie tu uczy się czytać, pisać, zbiera szereg informacji i doświadczeń, które będzie wykorzystywał w trakcie dalszej edukacji. Jest to także miejsce, w którym dzieci uczą się jak się zachować, uczą się kultury,  miłości do Ojczyzny oraz szacunku do tradycji. W ciągu wielu lat wspólnie tworzymy tę tradycję. Teraz kiedy nasza szkoła ma nowego patrona powstał pomysł, aby zakupić sztandar szkoły. Chociaż jest to rzecz tak bardzo kosztowna to dzięki szczodrości wielu ludzi udało nam się go zakupić. Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru uczą powagi zachowania, kształtują właściwe postawy młodego obywatela.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzięki, którym mogliśmy zakupić nasz sztandar. Niech będzie dla nas powodem do dumy i podkreśla szacunek dla wartości najwyższych.


„Będziemy strzegli jego honoru”

14 października 2010 roku przeżywaliśmy niezwykłą uroczystośc poświęcenia i przekazania sztandaru. Na to wyjątkowe święto szkoły przybyli znakomici goście: Wójt Bernard Stawiarski, Marszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, działacz Solidarności Andrzej Gwiazda, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i gminy Chełmiec,  parlamentarzyści RP, ks. Proboszcz Józef Makowski i wielu dostojnych gości. W kościele zebrała się młodzież szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście. Msza św. została odprawiona przez Jego Ekscelencje ks. Bp. Andrzeja Jeża, który dokonał poświęcenia sztandaru. W imieniu wszystkich fundatorów sztandaru Rada Rodziców wręczyła sztandar Wójtowi Gminy Bernardowi Stawiarskiemu, on zaś  dyrektorowi szkoły panu Pawłowi Łabudzie. Pan dyrektor odbierając sztandar ucałował jego brzeg i przekazał go w ręce młodzieży. Po ceremonii przekazania sztandaru nastąpiło ślubowanie uczniów na sztandar szkoły.

 

Sztandar Zespołu Szkół w Świniarsku składa się z płata, głowicy, drzewca. Płat Sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu 100cm x 100cm. Sztandar wykonany jest z tkaniny w kolorach białym, czerwonym i niebieskim. Wszystkie napisy na awersie i rewersie wyhaftowano nicią srebrną, Sztandar obszyty jest srebrną frędzlą. Główna strona Sztandaru (awers) zawiera w centrum wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej, na biało-czerwonym tle - nasze symbole narodowe. Nad godłem widnieje na półokręgu napis: BÓG-HONOR. Pod godłem także na półokręgu znajduje się napis OJCZYZNA. Orzeł wykonany haftem wypukłym nicią srebrną, korona, dziób i pazury haftowane nicią złotą.

Lewa strona płata (rewers) poświęcona jest patronowi i szkole. Na niebieskim tle symbolizującym dynamizm, inspirację, przyjaźń a także przywiązanie do tradycji w centrum znajduje się postać bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Po lewej stronie widoczna data 1917, rok powstania szkoły w Świniarsku, po prawej zaś data ufundowania sztandaru szkole 2010. Nad postacią naszego patrona wyhaftowane są jego słowa, będące mottem szkoły: „Zło, dobrem zwyciężaj”. Pod postacią bł. ks. Jerzego Popiełuszko napis z nazwą i imieniem szkoły.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska