2018-03-17     Reginy, Patryka, Zdyszka     "Doniosłość teraĽniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele póĽniej." Arthur Schopenhauer    

 

Serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Świniarsku

na Dzień Otwarty w klasach 0-III,

w dniu 16 marca 2018r., godzina 16.30

 

 

Harmonogram spotkania:

  1. Powitanie przybyłych uczestników przez Dyrektora Szkoły Pana Pawła Łabudę.
  2. Przedstawienie pt. „Witaj Wiosno” przygotowane przez dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką Anny Janur i Elżbiety Konstanty.
  3. Zajęcia dla dzieci umożliwiające zapoznanie się z pomieszczeniami edukacji wczesnoszkolnej oraz z nauczycielami pracującymi w klasach 0-III.

·         sala nr 2 zajęcia muzyczno-taneczne; prowadząca Maria Szałasz, Ewa Jonakowska-Żal

·         sala nr 4 zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej; prowadząca Edyta Szczygieł, Anna Łatka

·         sala nr 6 zajęcia origami; prowadząca Bożena Potoczek, Monika Ledniowska 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych

 „Jedność serc”

 

Pragniemy poinformować, iż w sierpniu bieżącego roku udało nam się założyć Fundację „Jedność serc”, która swym działaniem będzie obejmowała wspieranie inicjatyw społeczno – gospodarczych  na rzecz szkoły i społeczności lokalnej (np. wspieranie rozwoju szkół; promowanie talentów uczniów i ich osiągnięć; propagowanie w społeczeństwie kultury fizycznej i sportu; promowanie wolontariatu; działanie na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym tradycji ludowych i folklorystycznych; ochronę i promocję zdrowia; zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym; propagowanie turystyki i aktywnych form wypoczynku; wspieranie działalności charytatywnej). Jako fundacja możemy starać się o dofinansowanie swoich działań w formie projektów, konkursów dotacyjnych lub grantowych np. ze środków europejskich, darowizn pieniężnych i rzeczowych dokonywanych przez inne fundacje oraz osoby prawne i fizyczne zarówno krajowe i zagraniczne.

Fundacja została zarejestrowana w KRS i posiada osobowość prawną. W związku ze 100 leciem szkoły zwracamy się z prośbą o ewentualne wsparcie finansowe uroczystości jubileuszowych.

Konto Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych „Jedność serc”,

Świniarsko 132, 33-395 Chełmiec, Łącki Bank Spółdzielczy

nr rachunku bankowego: 48 8805 0009 0047 4118 2000 0010

 

 

 

 

 

 

 

 


II Edycja Programu "Już Pływam" NABÓR

 

Więcej informacji na stronie:

http://chelmiec.pl/wiadomosc/ii-edycja-projektu-juz-plywam-nabor-1

 

 


 

 

Stypendium Wójta Gminy Chełmiec

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Świniarsku informuję, iż do dnia do 30 czerwca 2017 r. (piątek) można składać w sekretariacie szkoły wypełniony - przez rodzica - wniosek o przyznanie uczniowi Stypendium Wójta Gminy Chełmiec za wysokie  wyniki w nauce.

 

O stypendium Wójta Gminy Chełmiec mogą ubiegać się uczniowie klas
IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum, którzy osiągnęli średnią ocen:

 

1. w szkole podstawowej – 5,40;

2. w gimnazjum - 5,20.

 WNIOSEK O STYPENDIUM <<<POBIERZ>>> 

 

 

Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

Dyrekcja Zespołu Szkół w Świniarsku informuję, iż do dnia do 26 maja 2017 r. (piątek) można składać w sekretariacie szkoły wypełniony - przez rodzica i wychowawcę - wniosek o przyznanie uczniowi Nagrody Wójta Gminy Chełmiec.

 

Kryteria ubiegania się o Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec:

a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim,

 

b) wyróżnił się poprzez zajęcie I–III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I – VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.

 

 

 

 

 

 

 


 

Informacja dla Rodziców

 

 

2 maja 2017 r. – wtorek jest dniem wolnym

od zajęć dydaktycznych.

 

      Szkoła organizuje w tym dniu zajęcia opiekuńcze.

 

Świetlica będzie czynna od 6.15 do 16.45.

 

  

 

 

Test sprawności pływackiej do klasy IV sportowej

o profilu pływackim

w Zespole Szkół w Świniarsku

Rok szkolny 2017/2018

·        - Test obejmuje 3 próby.

·        - Pierwsze 2 próby mają charakter ćwiczenia obowiązkowego którego celem
jest stwierdzenie czy uczeń nie boi się wody.

·        - 3 próba to pływanie na czas.

Test zostanie przeprowadzony na basenie Aqua Centrum w Chełmcu w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 16:00.

Uczniowie biorący udział w teście powinni mieć orzeczenie/zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Przebieg testu:

1.     Skok do wody ze słupka startowego na nogi.

Uczeń staje na słupku startowym i wykonuje skok na nogi do basenu. Skok musi być wykonany na odległość jednego ok. 1 metra /linia skoku zaznaczona taśmą / i mieścić się w szerokości toru pływackiego.

2.     Wyłowienie przedmiotów z dna basenu.

Próba odbywa się w basenie o głębokości 1,3 m. Uczeń stoi w wodzie. Członek komisji rekrutacyjnej wrzuca do wody 3 przedmioty, które mieszczą się w okręgu o średnicy 2 m. Uczeń nurkując za jednym razem wydobywa jak najwięcej przedmiotów z wody.  Liczba wydobytych przedmiotów to liczba punktów za to ćwiczenie przy założeniu, że jeden przedmiot należy wydobyć obowiązkowo.

3.     Pływanie na 25 m. stylem dowolnym.

Test pływacki 25 m na czas. Uczeń wykonuje start ze słupka lub z wody. Na sygnał pokonuje dystans 25 m dowolnym sposobem z przyrządem lub bez. Czas zatrzymywany po dotknięciu ściany na końcu toru. W czasie pokonywania dystansu uczeń może się zatrzymać, nie może podciągać się na linie oddzielającej tory pływackie.

Ranking uczniów do przyjęcia ustala się na podstawie czasów, w którym pokonali 25 m. W przypadku takiego samego wyniku, uczniowi dolicza się punkty z ćwiczenia 2. Jeżeli wynik nadal jest identyczny uczniowie zajmują dwa równorzędne miejsca na liście rankingowej.

 


 

 

Informacja Dyrektora ZS w Świniarsku
w związku z Jubileuszem 100-lecia Szkoły

 

           Wielkimi krokami zbliża się do nas 100-lecie Szkoły w Świniarsku. Obchody tego święta przewidziane są w dniach 13-14 października 2017r.

 

          W związku z tym wydarzeniem Dyrekcja Zespołu Szkół w Świniarsku zwraca się do absolwentów oraz całej społeczności lokalnej z prośbą o dostarczanie zdjęć, pamiątek, zapisków kronikarskich związanych z historią szkoły i przekazywanie ich do sekretariatu szkoły, bądź na adres emaliowy plabuda@chelmiec.pl.

        Dyrekcja z góry dziękując zapewnia zwrot przekazanych materiałów. Wszyscy, którym szkoła i obchody jej jubileuszu są bliskie, proszeni są o włączenie się do tej akcji.

 

 

 


 

 

Informacja dla Rodziców

 

31 październik 2016 r. – poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła organizuje w tym dniu zajęcia opiekuńcze.

Świetlica będzie czynna od 6.15 do 16.45.

 

 


 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

* oddział 0a

* oddział 0b

 

Lista dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej

* Klasa Ia

* Klasa Ib

 

Lista uczniów przyjętych do Gimnazjum

* Klasa Ia

* Klasa Ib

 

 


 

Informacja dla Rodziców

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Świniarsku ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej Gimnazjum – liczba wolnych miejsc 19.

 

Termin składania dokumentów: od 8 lipca 2016 r. do 12 lipca 2016 r. do godz. 15.00
w sekretariacie szkoły.

 

 

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska