2018-09-24     Dory, Gerarda, Maryny     "Przeszłość i teraĽniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość" - Blaise Pascal    
Strona główna -> DLA UCZNIÓW -> Egz. gimnazjalny

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 18.04.2018 r. – środa

Klasy III a i III b  egzamin gimnazjalny – zbiórka pod wyznaczonymi salami godz. 8.30.

Sala nr 1  (sala gimnastyczna)   kl. IIIa    A 01 do A 19   i   kl. III b   B 01 do B 23

- historia i WOS od 9.00 do 10.00  (60 min.);  z wydłużonym czasem (o 20 min. tj. 80 min.) do 10.20

- język polski      od 11.00 do 12.30 (90 min);  z wydłużonym czasem (o 45 min. tj.135 min.) do 13.15

 

W czasie przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli: w sali nr  1 (świetlica) kl. IIIa G - p. Ciężobka  i w sali nr 19 kl. IIIb G - p. Surowiak

W czasie przerwy egzaminacyjnej uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania szkoły.

Klasy II gimnazjum dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Klasy 0  według podziału godzin.

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45 - według podziału godzin.

Biblioteka - według podziału godzin.    Pedagog - według podziału godzin.

Klasy I - III - 5 lekcji od 8.00 do 12.20

Klasy IV - VII - 6 lekcji od 8.00 do 13.10

 

Harmonogram zajęć dla klas I-VII

 

  

 

 

 

 

 


                             

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 19.04.2018 r. – czwartek

 

Klasy III a i III b  egzamin gimnazjalny – zbiórka pod wyznaczonymi salami godz. 8.30.

Sala nr 1  (sala gimnastyczna)   kl. IIIa    A 01 do A 19   i   kl. III b   B 01 do B 23

- przedmioty przyrodnicze od 9.00 do 10.00 (60 min.); z wydłużonym czasem (o 20 min. tj. 80 min.)  do 10.20

- matematyka od 11.00 do 12.30 (90 min);  z wydłużonym czasem (o 45 min. tj.135 min.) do 13.15     

W czasie przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli: w sali nr 1(świetlica) klasa IIIa G - p.Kędroń i IIIb G - p. Ciężobka w sali nr 19 klasa.

W czasie przerwy egzaminacyjnej uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania szkoły.

Klasy II gimnazjum dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Klasy 0  według podziału godzin.

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45 - według podziału godzin.

Biblioteka - według podziału godzin.  Pedagog  – nauczyciel oddelegowany do pracy w Zespole Nadzorującym.

Klasy I - III - 5 lekcji od 8.00 do 12.20

Klasy IV - VII - 6 lekcji od 8.00 do 13.10

 

Harmonogram zajęć dla klas I-VII

        

 

 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 20.04.2018 r. – piątek

Klasy III a i III b  egzamin gimnazjalny – zbiórka pod wyznaczonymi salami godz. 8.30.

Sala nr 1  (sala gimnastyczna)   kl. IIIa    A 01 do A 16 i  A 18 do A 19  oraz  kl. III b   B 01 do B 15 i B 17 do B 23

Sala nr 2  (sala numer 5 )   kl. IIIa    A 17 i do B 16

 

- język angielski  podstawowy od 9.00 do 10.00 (60 min);  z wydłużonym czasem (o 20 min. tj. 80 min.) do 10.20

- język niemiecki podstawowy od 9.00 do 10.00 (60 min);

-  język angielski rozszerzony od 11.00 do12.00 (60 min); z wydłużonym czasem (o 30 min. tj. 90 min.) do 12.30

W czasie przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli: w sali nr 1 (świetlica) kl. IIIa G - p. Kędroń  i w sali nr 19 kl. IIIb G - p. Ciężobka.

W czasie przerwy egzaminacyjnej uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania szkoły.

Klasy II gimnazjum dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Klasy 0  według podziału godzin.

Świetlica czynna od 6.15 do 16.15.

Biblioteka - według podziału godzin.   Pedagog  – nauczyciel oddelegowany do pracy w Zespole Nadzorującym.

Klasy I - III - 5 lekcji od 8.00 do 12.20.                 

Klasy IV - VII - 6 lekcji od 8.00 do 13.10.

 

Harmonogram zajęć dla klas I-VII

 

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska