2018-09-24     Dory, Gerarda, Maryny     "Przeszłość i teraĽniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość" - Blaise Pascal    
Strona główna -> FOTOWYDARZENIA -> FOTOWYDARZENIA 2018/2019 -> 2018.09.03 Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Świniarsku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. W uroczystej mszy św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Zbigniewa Kożucha brali udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Dyrektor Szkoły, pan Paweł Łabuda życzył jak najlepszych wyników w nauce. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na bezpieczeństwo
i ważność pracy nauczyciela, który w swojej pracy pragnie podmiotowo traktować każdego ucznia
i współpracować w wychowaniu z rodzicami młodego pokolenia. Życzył także cierpliwości, sukcesów nie tylko w życiu zawodowym ale i prywatnym, a także konsekwencji w wychowaniu młodego pokolenia.

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska